דני פיינשטיין שמאי מקרקעין
 
 
 
 
072-3204686
 
 
מספר
מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מאמרים/בלוג

 

חוות דעת

 
היטל השבחה – במסגרת ערעור אצל שמאי מכריע בוטלה בשלמות דרישת תשלום היטל השבחה בסך 5 מיליון ₪
במסגרת שומת היטל השבחה של שמאי הועדה המקומית תל אביב נדרש תשלום של כ- 5 מיליון ₪ בעת הוצאת היתר בניה של 6 קומות מרתף למגדל משרדים.

התנגדות לתכנית רע/2020 ו- רע/2021, תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, ברעננה. הכנת חוות דעת עבור משרד עו"ד במסגרת התנגדות שהוגשה ע"י בעלי זכויות במגרשים שונים בתחומי התכנית.

הכנת לוח איזון והקצאה במסגרת תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים בתחום העיר תל אביב, למתחם קרקע של כ- 58 דונם הכולל כ- 1097 יח"ד כולל דיור בר השגה, שטחי תעסוקה ומסחר.

הערכת שווי מגרש לבניה ברחוב ברקת בנתניה ע"י הרוכש במסגרת מו"מ לרכישתו. בעקבות חוות הדעת הרוכש הפחית כ- 10% נוספים על המחיר שנסגר בתחילה.
 
מאמרים שימושיים