דני פיינשטיין שמאי מקרקעין
 
 
 
 
072-3204686
 
 
מספר
מקשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תחומי עיסוק

 
היטל השבחה – הגשת בקשות לתיקון שומה ו/או הכנת שומה אחרת. על כל נישום להעביר את שומת היטל ההשבחה של הוועדה (עירייה) לבדיקת שמאי מטעמו – הבדיקה ללא עלות.

אומדני שווי – של נכסי מגורים, נכסים מסחריים שונים למגוון מטרות שומה:
 
  • לפני רכישה ואו מכירה, במסגרת מכרז
  • חוות דעת מומחה לביהמ"ש לכל מטרה
  • לצורך חלוקת עזבון/ירושה
  • לכינוס נכסים
  • פירוק שיתוף
  • הערכות שווי לרשות המיסים, לצרכי השגה על שומות רשות מקרקעי ישראל
 
בדיקת נכס לפני רכישה ואו מכירה – ברור זכויות בנכס, נתוני תכנון ורישוי של הנכס, היתכנות להיטל השבחה ועוד.

בדיקות כדאיות להשקעות במקרקעין
– ניתוח יתרה לקרקע, עסקאות קומבינציה ועוד.

תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים – בדיקת זכויות בלוח איזון והקצאה והכנת חוות דעת לצורך התנגדות.

חוות דעת בהתאם לחוק התכנון והבניה וחוק המקרקעין – ירידת ערך לפי סעיף 197, פיצויי הפקעה, חוות דעת לפירוק שיתוף והאפשרות לחלוקה בעין.

חוות דעת לרשויות המס – חלוקת דירות בעלים לפי שיעור חלקיהם, הכנת חוות דעת עם פיצול חלק התמורה עבור זכויות הבנייה הנוספות לשווי הקיים, לעניין סעיף 49 ז', הערכות שווי לצורך תשלום מס רכישה, הערכת שווי נכסים ליום פטירת מוריש שנפטר לפני 31.04.1981 לצורך קביעת שווי רכישה ועוד.

הערכות שווי כבטוחה לפי תקן 19 – מקיים שיתוף פעולה עם שמאים הנמצאים ברשימות הבנקים המסחריים, עבור לקוחות המשרד.
 
הפחתת היטל השבחה