חוות דעת שמאית לבית משפט

חוות דעת שמאית לבתי משפט מוגשת בהליכים שונים, לדוגמא בעת תביעה לדמי שכירות ראויים, תביעה לפירוק שיתוף, תביעות פיצויים, הפקעה ועוד.
חוות דעת שמאית מוגשת ע"י תובע או ע"י נתבע ואו תהיה מוגשת ע"י צדדים במשותף לדוגמא בעת פירוק שיתוף וחלוקת זכויות במקרקעין.
חוות דעת שמאית לא כוללת רק אומדן שווי, היא מאפשרת לבית המשפט להכיר טוב יותר את המקרקעין מבחינת זכויות בניה, אחוזי בניה, נתוני רישוי, היבטים קניינים משפטיים בנכס.
הנני בעל ניסיון רב בהכנת חוות דעת ובהופעה בבתי משפט, בוררויות ועוד.

להתייעצות ללא התחייבות השאירו פרטים

נגישות
×