מיסוי מקרקעין

חוות דעת שמאיות עוזרות בהפחתה של תשלומי מיסוי ועד לביטולם המוחלט. חלוקת דירות בין בעלים לפי שיעור חלקיהם, חישוב תרומת זכויות הבניה הנוספות על שווי זכויות במקרקעין לעניין סעיף 49 ז', הצדקת הסכם קומבינציה, הערכות שווי לצורך תשלום מס רכישה, הערכת שווי נכסים ליום פטירת מוריש שנפטר לפני 31.04.1981 לצורך קביעת שווי רכישה ועוד. מחוות דעת תומכת עסקת קומבינציה.

להתייעצות ללא התחייבות השאירו פרטים

נגישות
×